miércoles, 9 de mayo de 2018

SOL•LICITUD SUBVENCIONS INFANTS AMB NEE PELS CASALS D'ESTIU 2018!


Un any més, comptem amb subvencions que ens ajuden a garantir un bon funcionament en els nostres casals i que ens permeten contractar personal de suport per aquells infants amb necessitats educatives especials. Si esteu interessat, el dia d ela formalització d’inscripcions haureu se portar el següent document emplenat juntament amb l’informe mèdic a on consti el grau de discapacitat del infant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario